Hjem

Velkommen til Norsk Heraldisk Forenings nettsider!

Norsk Heraldisk Forening er en landsomfattende forening hvis formål er gjennom møter, foredrag og utsendelser å fremme studiet av og kjennskapet til heraldikk og beslektede emner (flagg, segl og bumerker), samt være et opplysende og veiledende organ i slike spørsmål. Heraldikk er læren om private og offentlige våpenskjold og mer fullstendige våpenmerker, dagens og historiske. Se nærmere om dette under nettsiden «Hva er heraldikk?».

 

Medlemmer, møter og turer

Foreningen har i dag medlemmer spredt over hele landet samt noen i utlandet.

Den har de fleste møtene i og utfluktene fra Oslo, men har de siste årene også hatt et årlig møte i Stavanger.

Vi håper på lengre sikt å øke vårt medlemstall for derved å kunne arrangere møter også andre steder i landet.

Om de løpende aktiviteter finner du på nettstedet «Aktiviteter».

 

Foreningen

Under nettsiden «Foreningen» finner du opplysninger om hva Norsk Heraldisk Forening er og hva vi gjør.

Under nettsiden «Heraldikk» og videre «Lag ditt eget våpen» kan du se de viktigste regler for hvordan man kan gjøre det, og under «Lenker» finner du heraldiske kunstnere internasjonalt som mot betaling kan være behjelpelig med dette.

På nettsiden «Våpenrullen» samler vi etter hvert medlemmenes våpen.

Vår store internasjonale kontaktflate er også utdypet her, både på nordisk plan og internasjonalt ut over Norden.

 

Medlemskap

Har du lyst til å bli medlem fyller du ut og sender skjemaet på nettsiden «Medlemskap».

Nyheter

 

Societas Heraldica Scandinavica har

planer om å utgi en bok med en samling

av nordiske heraldiske exlibris, og opp-

fordrer medlemmer og andre til å sende

inn det de måtte ha.