Aktiviteter

Aktiviteter fremover

 

Hvis ikke annet er angitt, holdes møtene i møterom Gerhardsen, Kulturvernets Hus

i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo, rett ved Christiania Torg. Møtene starter vanligvis kl. 19:00.

 

Mandag 12. februar 2018

Foredrag om studentsymboler ved Universitetet i Oslo

og enkelte andre norske læresteder ved Kaare Seeberg Sidselrud.

 

Fredag 9. - mandag 12. mars 2018

 

Mandag 12. mars 2018

Heraldisk verksted.

Mandag 7. mai 2018

Årsmøte med foredrag: Skipsfartens symbolikk, rederiflagg og skorsteinsmerker

ved Bjørn Pedersen, leder i Norsk Maritimt Museums Venner.

 

Mandag 2. - fredag 5. oktober 2018

33rd International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences - Arras FR

Tema: «Genealogi og heraldikk mellom krig og fred» («Genealogy and Heraldry, between War and Peace»).

 

2020

34th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences - Madrid ES

 

2022

35th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences - Cambridge UK