Aktiviteter

Aktiviteter fremover

 

Hvis ikke annet er angitt, holdes møtene i møterom Gerhardsen, Kulturvernets Hus

i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo, rett ved Christiania Torg. Møtene starter vanligvis kl. 19:00.

 

Fredag 10. - søndag 12. november 2017

20. kollokvium for l'Académie internationale d'héraldique i København,

og med en ekskursjon til Frederiksborg slott mandag den 13. november.

Mandag 13. november 2017

Foredrag om veien til nye kommunevåpen ved Hans Cappelen.

 

Fredag 9. - mandag 12. mars 2018

Mandag 2. - fredag 5. oktober 2018

33rd International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences - Arras FR

Tema: «Genealogi og heraldikk mellom krig og fred» («Genealogy and Heraldry, between War and Peace»).

 

2020

34th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences - Madrid ES

 

2022

35th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences - Cambridge UK