Aktiviteter

Aktiviteter fremover

 

Hvis ikke annet er angitt, holdes møtene i møterom Gerhardsen, Kulturvernets Hus

i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo, rett ved Christiania Torg. Møtene starter vanligvis kl. 19:00.

 

Mandag 10. september 2018

Den norske løve –- ikke bare norsk.

ved Kaare Seeberg Sidselrud.

 

Mandag 2. - fredag 5. oktober 2018

33rd International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences - Arras FR

Tema: «Genealogi og heraldikk mellom krig og fred» («Genealogy and Heraldry, between War and Peace»).

 

Mandag 8. oktober 2018

Heraldisk verksted.

Mandag 12. november 2018

Hvordan skal den nye kommunelovs ordlyd om kvaliteten

av kommuneheraldikken ivaretas i fremtiden?

 

Torsdag 30. mai - søndag 2. juni 2019

Den 10. Nordiske Heraldiske Konferanse

Akershus festning, Oslo. Se nettsiden 10nhk.no

 

2020

34th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences - Madrid ES

 

2022

35th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences - Cambridge UK