Aktiviteter

Aktiviteter fremover

 

Hvis ikke annet er angitt, holdes møtene i møterom Gerhardsen, Kulturvernets Hus

i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo, rett ved Christiania Torg. Møtene starter vanligvis kl. 19:00.

 

Mandag 7. mai 2018

Årsmøte med foredrag:

Skipsfartens symbolikk, rederiflagg og skorsteinsmerker

ved Bjørn Pedersen, leder i Norsk Maritimt Museums Venner.

 

Søndag 10. juni 2018

Heraldisk byvandring ved Geir Nordhus.

Den internasjonale heraldikkdagen. Oppmøte kl. 14:00

i Regjeringskvartalet utenfor Finansdepartementet.

Mandag 10. sepotember 2018

Den norske løve –- ikke bare norsk.

ved Kaare Seeberg Sidselrud.

 

Mandag 2. - fredag 5. oktober 2018

33rd International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences - Arras FR

Tema: «Genealogi og heraldikk mellom krig og fred» («Genealogy and Heraldry, between War and Peace»).

 

Mandag 8. oktober 2018

Heraldisk verksted.

Mandag 12. november 2018

Hvordan skal den nye kommunelovs ordlyd om kvaliteten

av kommuneheraldikken ivaretas i fremtiden?

 

Torsdag 30. mai - søndag 2. juni 2019

Den 10. Nordiske Heraldiske Konferanse

Karljohansvern, Horten. Se nettsiden 10nhk.no

 

2020

34th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences - Madrid ES

 

2022

35th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences - Cambridge UK