Kommunevåpen

Nye kommunevåpen

 

I forbindelse med de planlagte kommunesammenslåingene vil det i årene som kommer bli behov for

en del nye kommunevåpen.

 

Vi har i den anledning forsøkt å samle noe relevant informasjon og lenker til noen nyttige nettsteder.

 

Gode råd om nye kommunevåpen.

 

Veiledning for bruk av våpen og flagg.

 

Regler for norske kommunevåpen.

 

Høringsuttalelse fra Norsk Heraldisk Forening

 

Proposisjon til Stortinget, Prop. 157 L

 

Lov om endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger

 

Store Norske Leksikon - Kommunevåpen