Hjem

 

NHF Program høst 2019

 

Mandag 7. oktober kl 17:00 (Merk tiden) AVLYST
Besøk i det nye kartsenteret på Nasjonalbiblioteket på Solli plass.
Omvisning ved forskningsbibliotekar Benedicte Gamborg Briså.
DETTE MØTET ER DESSVERRE AVLYST. NASJONALBIBLIOTEKET ØNSKER OSS VELKOMMEN TILBAKE PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. INFORMASJON OM NYTT TIDSPUNKT VIL LEGGES UT HER.


 

Mandag 4.november kl. 1800-1915 (Merk tiden)
Møte i Oslo Militære Samfund, Myntgt. 3
Forsvarssjefens heraldiske rådgivere v. oberst (p) Jan Eide:
«Hvilken rolle og funksjon har heraldikk i dagens forsvar?»

 

 

NHF Program vår 2020

Det tas forbehold om endringer i programmet. Beskjed om dette vil bli gitt pr epost, i Våpenbrevet og via sosiale media. Medlemmer som ikke har sendt inn sin epostadresse til styret, bes sende denne til post@heraldikk.no

 

Torsdag 27. februar kl. 19:00
Stiftelsesdagen. Debatt: «Hvor går veien videre for Heraldisk forening?»
Møterom Gerhardsen i Øvre Slottsgate 2B etterfulgt av middag på Restaurant Gamle Raadhus. Informasjon om påmelding til middagen kommer senere.


 

Lørdag 21. mars kl. 12:00 (Merk tiden)

Årsmøte og foredrag i Øvre Slottsgate 2B, møterom Gerhardsen.
Vi ønsker å ha årsmøtet på en lørdag slik at flest mulig skal få mulighet til å kunne delta. Foreløpig tidsplan:
12:00-12:30: Årsmøte
12:45-13:15: «Hvordan ta seg et slektsvåpen – praktisk info» ved Geir Nordhus.
13:15-14:00: Medbrakt lunsj
14:00- 15:00: Workshop med tema A) Tegning og tips av slektsvåpen eller
B) Registrering av heraldiske kulturminner.

 

Torsdag 23. april kl. 19:00

Foredrag i Øvre Slottsgate 2B, møterom Gerhardsen
Henric Åsklund, ordförande Svenska Heraldiska Föreningen:
«Vapenregistrering i Norden»

 

Mandag 11. mai kl 19:00

Heraldisk Verksted i Øvre Slottsgate 2B, møterom Gerhardsen

 

Onsdag 10. juni kl. 19:00
Den internasjonale heraldikkdagen.
Heraldisk byvandring ved Geir Nordhus. Oppmøte på 7. juni-plassen foran Utenriksdepartementet.


 

 

 

 

 

Årets store heraldiske begivenhet

Den 10. Nordiske Heraldiske Konferanse

på Akershus festning - Oslo

 

Norsk Heraldisk Forening 50 år

 

Se jubileumsprogrammet del I

 

   27. februar - Stiftelsesmiddag

   21. mars - De norske kongebrev i Lübeck

   29. april - Årsmøte + Rikets segl og våpen

   20. mai - De norske drikkehornene i    

                      København

   30. mai - 2. juni 10. Nordiske heraldiske

                konferanse på Akershus festning

   10. juni - Heraldikkens dag - heraldisk

                      rundvandring i Kvadraturen


      7. oktober - Det nye Kartsenteret i  

                             Nasjonalbiblioteket.

                             AVLYST - nytt tidspunkt

                             kommer senere

      4. november - Hvilken rolle og funksjon

                        har heraldikk i dagens forsvar?


      27. februar 2020 - Stiftelsesmiddag

   

 

Nyheter: nordisk exlibris bok

 

    Societas Heraldica Scandinavica har

    planer om å utgi en bok med en samling

    av nordiske heraldiske exlibris, og opp-

    fordrer medlemmer og andre til å sende

    inn det de måtte ha. Les mer her

 

 

    Norsk Heraldisk Forening er en

    landsomfattende forening hvis formål er

     gjennom møter, foredrag og utsendelser

     å fremme studiet av og kjennskapet til

     heraldikk og beslektede emner (flagg,

     segl og bumerker), samt være et

     opplysende og veiledende organ i slike

     spørsmål. Se mer om foreningen her.

 

 

     Læren om heraldikk

 

   Heraldikk er læren om private og offentlige

    våpenskjold og mer fullstendige

    våpenmerker, dagens og historiske.

    Se også  

Medlemmer, møter og turer

   På aktiviteter  finnes oversikt over aktuelle

   arrangement.

 

   Vil du bli medlem finner du informasjon  

   om medlemskap her.

   

   I Våpenrullen finnes medlemmers våpen

   fra inn og utland.