Hjem

 

 

NHF Program vår 2020

Det tas forbehold om endringer i programmet. Beskjed om dette vil bli gitt pr epost, i Våpenbrevet og via sosiale media. Medlemmer som ikke har sendt inn sin epostadresse til styret, bes sende denne til post@heraldikk.no 

 

Mandag 27. januar kl . 17:00

Det nye Kartsenteret i Nasjonalbiblioteket

Omvisning i og presentasjon av kartsamlingen ved forskningsbibliotekar Benedicte Gamborg Briså.

Begrenset deltagerantall - kun 15 personer.

Påmelding til post@heraldikk.no


Torsdag 27. februar kl. 19:00
Stiftelsesdagen. Debatt: «Hvor går veien videre for Norsk Heraldisk Forening?»
Møterom Gerhardsen i Øvre Slottsgate 2B etterfulgt av middag på Restaurant Gamle Raadhus.

Informasjon om påmelding til middagen:

Henvendelse til Geir Nordhus - kasserer@heraldikk.no


 

GRUNNET  CORONATILTAK ER ÅRSKONFERANSEN UTSATT TIL EFTER SOMMEREN - NY DATO BLIR PUBLISERT HER, PÅ FACEBOOK OG SENDT PÅ MAIL TIL MEDLEMMENE

Årsmøtekonferansen 2020 (Lørdag 21. mars kl. 12:00 (Merk tiden))

Årsmøte og foredrag i Kulturvernets hus,  Øvre Slottsgate 2B i 1. etg.
Vi ønsker å ha årsmøtet på en lørdag slik at flest mulig skal få mulighet til å kunne delta. Foreløpig tidsplan:
12:00-12:30: Årsmøte
12:45-13:15: «Hvordan ta seg et slektsvåpen – praktisk info» ved Geir Nordhus.
13:15-14:15: Medbrakt lunsj/lunsj på spisesteder i nærområdet
14:15- 16:00: Workshop/foredrag med tema

A) Tegning og tips av slektsvåpen
B) Registrering av heraldiske kulturminner

C) Våpen og gravering - bruk av heraldiske våpen sett fra en gullsmeds synspunkt v/ Ane Haugen

 

Torsdag 23. april kl. 19:00 - ARRANGEMENTET ER AVLYST

Vapenregistrering i Norden ved Henric Åsklund, ordförande Svenska Heraldiska Föreningen. 
Foredraget holdes i møterom Gerhardsen, Kulturvernets hus,  Øvre Slottsgate 2B 
Foredraget håpes gjennomført høst 2020 eller vår 2020. Følg med på denne siden, sosiale media, Våpenbrevet eller mail fra foreningen.

 

Mandag 11. mai kl 19:00 - ARRANGEMENTET ER AVLYST

Heraldisk Verksted i Øvre Slottsgate 2B, møterom Gerhardsen

 

Onsdag 10. juni kl. 19:00
Den internasjonale heraldikkdagen.
Heraldisk byvandring ved Geir Nordhus. Oppmøte på 7. juni-plassen foran Utenriksdepartementet.

 

 

 

 

 

Årets store heraldiske begivenhet

Den XXXIV Genealogiske og heraldiske konferanse 

14.-17. oktober 2020 i 

Madrid

   

 

Norsk Heraldisk Forening 


Program 2020 


 

   29. januar - besøk på Kartsenteret

   27. februar - Stiftelsesmiddag

   UTSATT - Årsmøtekonferansen 2020

   AVLYST   23. april - Våpenregistrering i    

                     Norden

   AVLYST   11. mai - Heraldisk Verksted

   10. juni - Heraldikkens dag - heraldisk

                      rundvandring i Kvadraturen


    7. september - Foredrag

    5. oktober - Heraldisk Verksted

    2. november - Foredrag

    7. desember - Juleverksted


    27. februar 2021 - Stiftelsesmiddag

   

 

Nyheter: nordisk exlibris bok

 

    Societas Heraldica Scandinavica har

    utgitt en bok med et utvalg av nordiske  

    heraldiske exlibris, interesserte kan

    kjøpe boken hos SHS - heraldik.org

 

 

    Norsk Heraldisk Forening er en

    landsomfattende forening hvis formål er

     gjennom møter, foredrag og utsendelser

     å fremme studiet av og kjennskapet til

     heraldikk og beslektede emner (flagg,

     segl og bumerker), samt være et

     opplysende og veiledende organ i slike

     spørsmål. Se mer om foreningen her.

 

 

     Læren om heraldikk

 

   Heraldikk er læren om private og offentlige

    våpenskjold og mer fullstendige

    våpenmerker, dagens og historiske.

    Se også  

Medlemmer, møter og turer

   På aktiviteter  finnes oversikt over aktuelle

   arrangement.

 

   Vil du bli medlem finner du informasjon  

   om medlemskap her.

   

   I Våpenrullen finnes medlemmers våpen

   fra inn og utland.