Hjem

 

 


NHF Program 2020

Onsdag 10. juni kl. 18:00  på 7. juni-plassen
Den internasjonale heraldikkdagen 


ARRANGEMENT AVLYST

Vi beklager at dagens arrangement i forbindelse med Den internasjonale heraldikkdagen er avlyst. Geir Nordhus som skulle ledet den heraldiske byvandringen i Oslo har måttet melde forfall. Det vil derfor ikke bli noe arrangement i dag. Neste arrangement i Norsk Heraldisk Forening blir til høsten.Heraldisk byvandring ved Geir Nordhus. Oppmøte på 7. juni-plassen foran Utenriksdepartementet. 


Dette blir vårt første arrangement efter at Covid19-pandemien rammet Norge. 

Smittevernreglene gjelder fortsatt. Har du symptomer kan du ikke delta.GRUNNET  CORONATILTAK ER ÅRSKONFERANSEN UTSATT TIL EFTER SOMMEREN - NY DATO BLIR PUBLISERT HER, PÅ FACEBOOK OG SENDT PÅ MAIL TIL MEDLEMMENE

Årsmøtekonferansen 2020 

Årsmøte og foredrag i Kulturvernets hus,  Øvre Slottsgate 2B i 1. etg.
Vi ønsker å ha årsmøtet på en lørdag slik at flest mulig skal få mulighet til å kunne delta. Foreløpig tidsplan:
12:00-12:30: Årsmøte
12:45-13:15: «Hvordan ta seg et slektsvåpen – praktisk info» ved Geir Nordhus.
13:15-14:15: Medbrakt lunsj/lunsj på spisesteder i nærområdet
14:15- 16:00: Workshop/foredrag med tema

A) Slektsvåpen - Tegning og tips
B) Registrering av heraldiske kulturminner

C) Våpen og gravering - bruk av heraldiske våpen sett fra en gullsmeds synspunkt v/ Ane HaugenØVRIGE TENTATIVE ARRANGEMENT HØST 2020

7. SEPTEMBER - KL 1900 FOREDRAG

Sted og tema blir kunngjordt senere


5. OKTOBER - KL 1900 HERALDISK VERKSTED

Sted og tema blir kunngjordt senere


2. NOVEMBER - KL 1900 FOREDRAG

Sted og tema blir kunngjordt senere


7. DESEMBER - KL 1900 JULEVERKSTED

Sted og tema blir kunngjordt senere


Det tas forbehold om endringer i programmet. Beskjed om dette vil bli gitt pr epost, i Våpenbrevet og via sosiale media. Medlemmer som ikke har sendt inn sin epostadresse til styret, bes sende denne til post@heraldikk.no 

 

Mandag 27. januar kl . 17:00

Det nye Kartsenteret i Nasjonalbiblioteket

Omvisning i og presentasjon av kartsamlingen ved forskningsbibliotekar Benedicte Gamborg Briså.

Begrenset deltagerantall - kun 15 personer.

Påmelding til post@heraldikk.no


Torsdag 27. februar kl. 19:00
Stiftelsesdagen. Debatt: «Hvor går veien videre for Norsk Heraldisk Forening?»
Møterom Gerhardsen i Øvre Slottsgate 2B etterfulgt av middag på Restaurant Gamle Raadhus.

Informasjon om påmelding til middagen:

Henvendelse til Geir Nordhus - kasserer@heraldikk.no


 


 

Torsdag 23. april kl. 19:00 - ARRANGEMENTET ER AVLYST

Vapenregistrering i Norden ved Henric Åsklund, ordförande Svenska Heraldiska Föreningen. 
Foredraget holdes i møterom Gerhardsen, Kulturvernets hus,  Øvre Slottsgate 2B 
Foredraget håpes gjennomført høst 2020 eller vår 2020. Følg med på denne siden, sosiale media, Våpenbrevet eller mail fra foreningen.

 

Mandag 11. mai kl 19:00 - ARRANGEMENTET ER AVLYST

Heraldisk Verksted i Øvre Slottsgate 2B, møterom Gerhardsen

 


 

 

 

 

 

VÅPENBREVET NR. 109 


Våpenbrevet nr. 109 ble sendt ut ved nyttårstider. De aller fleste medlemmer skal ha fått bladet nå. Dessverre har vi fått noen returer så om du er medlem og ikke har fått Våpenbrevet er det fint om du tar kontakt med oss og gir oss dine oppdaterte adresse- og kontakt-opplysninger på vårt kontaktskjema

Er du ikke medlem og har lyst til å få Våpenbrevet tilsendt, er det bare å melde seg inn i foreningen. Gå til "Om oss" og "Bli medlem" og fyll ut innmeldingsskjema som ligger der. Da vil snart en faktura for medlemsskapet og ditt første nummer av Våpenbrevet være på vei til deg. 

COVID 19 - PANDEMI 


Grunnet Covid 19 pandemien og smittesituasjonen er det vanskelig for foreningen å holde fysiske møter i overskuelig fremtid. Vi håper at vaksineringen i Norge har kommet så langt at vi kan starte opp med fysiske møter efter sommeren. Fysiske møter vil være med forhånds-påmelding.

 

I mellomtiden vil vi forsiktig teste ut muligheter for digitale møter og foredrag. Disse vil bli kungjordt på denne siden og på de norske heraldikk-gruppene på Facebook (heraldikk.no, Norsk Heraldisk Forening og Heraldikk i Norge - Heraldry in Norway).


Utgivelsen av Våpenbrevet vil gå som normalt.

Utsatt kongress

Årets internasjonale kongress er utsatt til 2021 grunnet Covid19-pandemien.

Se lenke for mer informasjon her


Den XXXIV Genealogiske og heraldiske konferanse 

20.-23. oktober 2021 i 

Madrid

   

 

Norsk Heraldisk Forening 


Program 2021 


 

   1. halvår - ingen fysiske møter 

                       mulighet for digitale

                       arrangementer


  2. halvår:


    i september - foredrag

    i oktober - Heraldisk Verksted

    i november - Foredrag

    i desember - Juleverksted


    27. februar 2022- Stiftelsesmiddag

   

 

Nyheter: nordisk exlibris bok

 

    Societas Heraldica Scandinavica har

    utgitt en bok med et utvalg av nordiske  

    heraldiske exlibris, interesserte kan

    kjøpe boken hos SHS - heraldik.org

 

 

    Norsk Heraldisk Forening er en

    landsomfattende forening hvis formål er

     gjennom møter, foredrag og utsendelser

     å fremme studiet av og kjennskapet til

     heraldikk og beslektede emner (flagg,

     segl og bumerker), samt være et

     opplysende og veiledende organ i slike

     spørsmål. Se mer om foreningen her.

 

 

     Læren om heraldikk

 

   Heraldikk er læren om private og offentlige

    våpenskjold og mer fullstendige

    våpenmerker, dagens og historiske.

    Se også  

Medlemmer, møter og turer

   På aktiviteter  finnes oversikt over aktuelle

   arrangement.

 

   Vil du bli medlem finner du informasjon  

   om medlemskap her.

   

   I Våpenrullen finnes medlemmers våpen

   fra inn og utland.