Medlemskap

Velkommen til å bli medlem i Norsk Heraldisk Forening!


Våre medlemmer mottar medlemsbladet "Våpenbrevet" tre ganger i året.

Du blir invitert til ulike foredrag, uformelle "verksteder" for inspirasjon og erfaringsdeling,

ekskursjoner til heraldisk interessante samlinger og til lengre utflukter rundt på Østlandsområdet.

Våre nye medlemmer ønskes naturligvis også hjertelig velkommen til å delta i det heraldiske miljøet

i Norge og Skandinavia.


Å melde seg inn som medlem gjøres ved å fylle inn feltene under med navn, adresse og e-postadresse.

Vær vennlig å huke av i riktig boks om du ønsker et ordinært medlemskap, ungdomsmedlemskap,

vil tegne et bedriftmedlemskap, eller ønsker å støtte foreningen ved å være husstandsmedlem.


Ungdomsmedlemskap er for personer under 26 år gamle.


Om det er annen informasjon du ønsker å oppgi, er du velkommen til det i meldingsfeltet.


Etter at du har trykket på  "Send" og informasjonen er kommet vår kasserer i hende, vil du få tilsendt

siste nummer av "Våpenbrevet" sammen med en giro for å betale medlemskontingenten.

Eller du kan betale direkte til vår konto 0532.16.97390


Offentlige biblioteker kan tegne seg som ordinære medlemmer mot å gjøre vårt medlemsblad

"Våpenbrevet" tilgjengelig for publikum.

Ordinært medlemskap (kr. 300,- pr. år)
Ungdoms- og studentmedlemskap (kr. 150,- pr. år - inntil 26 år)
Bedriftmedlemskap (kr. 1000,- pr. år)
Husstandsmedlemskap (kr. 50,- pr. år)