Ordener

Ordener og medaljer


Uniformer, avdelingsmerker, faner og ordner eller andre utmerkelser er strengt tatt egne fagfelt, men kan i vid forstand regnes under heraldikken, eller i alle fall sies å være heraldikkens halvsøsken. Disse disiplinene glir også til en viss grad over i hverandre.


Et våpen, i snever forstand, er kun motivet på skjoldet. I videre forstand regner vi med hjelmfiguren (og hjelmkledet), motto, eventuelle skjoldholdere, frittstående kjennetegn/merke (badge), mulige flagg/faner eller dekorasjoner/ordner. I sjeldne tilfeller (for det meste regjerende fyrster eller høyere adel) finner vi også et våpentelt, rangkroner og storkors av eksisterende fortjenesteordner.


Kronregalier regnes som statssymboler på linje med en nasjons flagg og riksvåpen, men brukes ofte som en del av et riksvåpen eller monarkens våpen. Herunder regnes krone, septer, rikseple, rikssverd, riksbanner, trone, kåpe, salvingshorn og annet utstyr.


Flagg, faner og vimpler kaller vi vexillologi (av lat. vexillium, romersk mil. avdelingsfane/avdelingstegn). Det er egne interesseorganisasjoner her, eksempelvis Nordisk Flaggselskap (Nordic Flag Society), som igjen er organisert i

FIAV - Fédération Internationale des Associations Vexillologiques, Det internasjonale forbundet av flaggforeninger.


Ordener, ordenstegnstegn og medaljer hører til det vi kaller faleristikk. Selv om den regnes som en underdisiplin av numismatikken, eller læren om mynter, er den kanskje nærmere heraldikken.


Avdelingsmerker og forskjellige distinksjoner er også nær heraldikken i sitt vesen, selv om dette ofte sorteres under faleristikk. Vi må skille mellom distinksjoner og merker i offentlige etater: forsvaret, politi og kriminalomsorgen, brann og redningsvesen, tolletaten, transport (handelsflåten, sivil luftfart, tog mm) og sivil uniformering som i speiderbevegelsen, korpsbevegelsen, Redningsselskapet, Røde Kors mm. Kirker og trossamfunn er også til en viss grad uniformert, med et visst hierarki, særlig innenfor den katolske kirke.

Se også Distinksjoner i det norske forsvaret og Politigrader i Norge.


En uniform er et antrekk eller klesdrakt som betegner en særlig funksjon i samfunnet. Den kjennetegnes ved at alle innenfor denne bransjen bærer likt antrekk i sitt daglige arbeid, sin tjeneste. Det gjelder innenfor offentlig tjeneste såvel som i privat eller frivillig virksomhet. Å bære uniform har lange tradisjoner, allerede i antikken var det vanlig å utstyre presteklassen og krigerklassen med ensartede plagg. Uniformen har fellestrekk med symboler og annen ikke-verbal kommunikasjon. Av nyere uniformering finner vi idrettslag, særlig innenfor fotballen.


Liste over offisielle norske dekorasjoner på kongehusets nettsider


Liste over norske og utenlandske dekorasjoner på Wikipedia