Kommunevåpen

Nye kommunevåpen


I forbindelse med de planlagte kommunesammenslåingene vil det i årene som kommer bli behov for

en del nye kommunevåpen.


Vi har i den anledning forsøkt å samle noe relevant informasjon og lenker til noen nyttige nettsteder.


Gode råd om nye kommunevåpen.


Veiledning for bruk av våpen og flagg.


Normalforskrifter for kommunevåpen.


Wikipedia - regler for kommunevåpen.


Høringsuttalelse fra Norsk Heraldisk Forening


Proposisjon til Stortinget, Prop. 157 L


Lov om endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger


Kommuneloven


Store Norske Leksikon  -  Kommunevåpen