Våpenrullen

Norsk Heraldisk Forenings Våpenrulle

Dersom du er medlem av Heraldisk Forening og du eller familien har et våpen, ber vi deg vennligst å sende oss dette,

helst et fullt våpen med hjelm, hjelmklede og hjelmtegn dersom dere har det.

Bildene sendes på e-post til vår webmaster på  webmaster@heraldikk.no

Det er også mulig å sende oss våpenet i vanlig brev.

Er dere i tvil om dere personlig kan bruke våpenet, send en e-post til Tom S. Vadholm

Eller ring ham på telefon: 22 50 34 88 evt på mobil: 900 91 375