Foreningen

Norsk Heraldisk Forening

Medlemmer, møter og turer

Foreningen har fra tusenårsskiftet økt antall medlemmer fra omkring 100 til i dag ca 225 spredt over hele landet samt noen i utlandet, men med majoriteten i landets tettest befolkede områder.  Den har derfor de fleste møtene i og utfluktene fra Oslo, men har de siste årene også hatt et årlig møte i Stavanger arrangert av vår Rogaland Lokalavdeling.

Vi håper på lengre sikt å øke vårt medlemstall ytterligere for derved å kunne arrangere møter også andre steder i landet.  Utfluktene, som har vært spesielt interessante i vår sammenheng, har normalt vært til forskjellige steder på Østlandet.

Om de løpende aktiviteter finner du på nettstedet «Aktiviteter».


Bladet «Våpenbrevet»

Dette kommer for tiden ut tre ganger årlig og er et fyldig medlemsblad med mange interessante artikler.  Gjennom våpenbrevet har også medlemmer bosatt langt fra møtesteder en jevnlig kontakt med foreningen.  Vi planlegger å legge inn artikler fra eldre eksemplarer av Våpenbrevet på nettsiden «Våpenbrevet».


Tilknytning

Norsk Heraldisk Forening er medlem av Norges kulturvernforbund i hvis lokaler vi har våre Oslo-møter.

Foreningens lille bibliotek med heraldisk litteratur har vi fått plassere i lokalene til våre gode venner i Norsk Slektshistorisk Forening som en del av deres bibliotek på Lørenskog.  Foreningen er også medlem av Stiftelsen Oslo Middalalderfestival, og har årlig en stand på Middelalderfestivalen som i de senere år har holdt til på Akershus Festning.


Internasjonal kontakt

Norsk Heraldisk Forening står i nær kontakt med det nordiske Heraldisk Selskap (Societas Heraldica Scandinavica - SHS)

som vi oppfordrer våre medlemmer til også å være medlem av.

SHS utgir det seriøse  fagtidsskriftet «Heraldisk Tidsskrift» som utkommer to ganger årlig og avholder hvert annet år en heraldisk konferanse som arrangeres på omgang mellom landene.

Den var i 2005 i Oslo, i 2013 i Trondheim og i 2019 atter i Oslo.  Opplysninger finner du på nettsiden «Aktiviteter».


Gjennom Norsk Heraldisk Forening får man også anledning til å delta i de Internasjonale genealogiske og heraldiske kongressene som det også opplyses om på nettsiden «Aktiviteter».  Disse holdes også hvert annet år og ble i 2014 avholdt i Oslo.  Mellom disse holdes det også heraldiske kollokvier i regi av Académie internationale d’héraldique.


Utvalg og faggrupper

Under nettsiden «Utvalg» finner du oversikt over Norsk Heraldisk Forenings utvalg, faggrupper m.v.  Historisk utvalg er et utvalg som bistår med å skaffe opplysninger om historiske forhold vedrørende heraldikk, for eksempel om man har funnet et gammelt våpen i familien.  Rådgivende utvalg gir råd og veiledning vedrørende heraldiske normer, både vedrørende nye våpens komponering og bruk av eldre tiders våpen.  Utvalget uttaler seg også om offentlige våpen og deres bruk samt om forhold av juridisk karakter.  Foreningen har også en egen kirkeheraldiske arbeidsgruppe som studerer kirkeheraldikk og gir råd og veiledning innen dette spesielle felt. 


Lage eget våpen

Under nettsiden «Heraldikk» og videre «Lag ditt eget våpen» kan du se de viktigste regler for hvordan man kan gjøre det.

Vi har også oppgitt lenker til heraldiske kunstnere internasjonalt som mot betaling kan være behjelpelig med dette.

Man kan også få hjelp til selve komponeringen av sentrale medlemmer i foreningen.

Under nettstedet «Våpenrullen» samler vi etter hvert medlemmenes våpen.


Norsk Heraldisk Forenings våpen 

NHF har selvfølgelig sitt eget våpen.  St. Olavs økser symboliserer Norge og gullskjoldet i midten symboliserer heraldikk.  Tinkturene (fargene) er hentet fra riksvåpenet.  Hjelmtegnet er hentet fra det norske kongevåpen på et klappbord fra 1330-tallet i Lüneburg rådhus.