Normalforskrifter kommunevåpen

 

Normalforskrifter for bruk av kommunevåpen

Vedtatt av styret i Norske Kommuners Sentralforbund 12.11.1976


§ 1. Definisjon
....kommunenes/fylkeskommunenes våpen, fastsatt ved kongelig resolusjon den .... er: I (angivelse av bunnfarge/bunnmetall) (beskrivelse av våpenet med farge/metallangivelse). Flagg med (beskrivelse av våenet med fargeangivelse) på (farge) bunn, i rektangulær form i forholdet ..:../kvadratisk form. Til dekorativ bruk kan våpenet utformes som vimpel eller hengende banner. Våpenet omfatter enhver heraldisk form.


§ 2. Generelle bestemmelser om bruk
Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. 
Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse. 
Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.


§ 3. Bruk av våpenskjold
Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger.
Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenskjoldet i farger kan etter nærmere bestemmelse brukes til jakkemerke m.v.


§ 4. Bruk av kommuneflagg
Flagget kan heises når kommunestyret/fylkestinget har møte og ellers etter nærmere bestemmelse.


§ 5. Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v.
Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger.
Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner etter nærmere bestemmelse.


§ 6. Bruk av våpen i stempel og segl
Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn i en innskriftsring langs kanten. 

Segl kan fremstilles som oblatsegl til bruk på dokumneter, til lukking av konvolutter o.l.


§7. Våpenets utforming og utførelse
Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, f.eks. plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert.
Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proporsjoner.
Kommentar fra Norsk Heraldisk Forening

Normalforskriftene ble utarbeidet av Norsk Heraldisk Forening på oppdrag fra KS. Foreningen utarbeidet senere en veileder i bruk av kommunale- og fylkeskommunale våpen.

For å tilpasse normalforskriften til gjeldende rett kan kommuner som selv har fastsatt sitt våpen erstatte teksten "fastsatt ved kongelige resolusjon den..." i § 1 med "fastsatt ved vedtak i NN kommunestyre/fylkeskommune ...
Selv om normlforskriften ikke lenger er å finne på regjeringen.no og det opplyses noe varierende at det ikke lenger finnes noen regler på området utover at kommunen bestemmer selv, er det på sin plass å påpeke at den aktuelle kommun eller fylkeskommune også står fritt innenfor det kommunale selvstyret å fastsette at normalforskriften tilpasset egen kommune skal gjelde og veilederen til normalforskriftene kan benyttes på samme måte.