Utvalg

Faglige utvalg

Historisk utvalg

Anders Bjønnes

Formann


Bjørn Bratbak
Anders Guldhaug
Brita NyquistRådgivende utvalg

Jan Eide

Formann


Hans Cappelen, AIH

ViseformannKaare Seeberg Sidselrud, AIH
Lars Tangeraas, AIH
Tom S. Vadholm, aih


Kirkeheraldisk gruppe

Kaare Seeberg Sidselrud, AIH
Einar Evar
Alf Hammervold
Trond E. Svandal
Geir NordhusHeraldisk verksted

Anders Bjønnes
Bjørg I. SørboKontakt med Oslo Middelalderfestival

Hans Gunnar LeirvikRedaksjon "Våpenbrevet"

Gaute R Risholt

Redaktør


Tom S. Vadholm, aihJan Oskar Engene, FFWebredaksjon / heraldikk.no

NettredaktørWebmasterAIH

=

aih

=

Assosiert medlem av Académie internationale d'héraldique