Foredrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                Bekreftede foredrag pr 22. januar:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Se informasjon til foredragsholdere og forfattere

Ronny Andersen AIH

Fremveksten av heraldiske insignier i den danske hær ca 1945-1950


Nils Bartholdy AIH

Danske hærfaner i 1600- og 1700-tallet som resultat af fejltolkede felter i kongevåbenet


Erik Dam

Orlogsheraldik i den kongelige danske marine (søværnet)


Jan Eide

Norsk militær heraldikk under og etter 2. verdenskrig


Knut Johannessen

Hallvard Trætteberg og norsk militær heraldikk


Henrik Klackenberg AIH

Samtidig heraldik i svenska försvarsmakten


Unni Leino

Gränsdragning av heraldik på grund av finska militära kännetecken


Martin Sunnqvist aih

Heraldikens uppkpmst - den militära bakgrunden


Henric Åsklund

Krigsredskap som motiv i vapen i Jan Ranekes Arkiv Europas Medelstidsvapen