Foredrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                Konferansens foredrag og foredragsholdere:

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Se informasjon til foredragsholdere og forfattere

Ronny Andersen AIH

Fremveksten av heraldiske insignier i den danske hær ca 1945-1950


Nils Bartholdy AIH

Danske hærfaner i 1600- og 1700-tallet som resultat af fejltolkede felter i kongevåbenet


Wilhelm Brummer aih og Tuomas Hyrsky

Finsk militär heraldik

Erik Dam

Orlogsheraldik i den kongelige danske marine (søværnet)


Jan Eide

Norsk militær heraldikk under og etter 2. verdenskrig


Jan Eide

Norsk fanetradisjon

Knut Johannessen

Seire og nederlag. Hallvard Trætteberg og norsk militær heraldikk


Marcus Karlsson

Militära fanor i Sverige och Finland

Henrik Klackenberg AIH

Samtidig heraldik i svenska försvarsmakten


Martin Sunnqvist aih

Heraldikens uppkpmst - den militära bakgrunden


Claus Andreas Østby

Forvaltningen av militær heraldikk i Norge

Henric Åsklund

Krigsredskap som motiv i vapen i Jan Ranekes Arkiv Europas Medelstidsvapen